Produktový specialista životního pojištění Brno

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s., IČO: 24260444, Pobřežní 620/3, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Potvrďte prosím, že jste se seznámili s informacemi obsaženými v dokumentu Informační memorandum -
pro zaměstnance zde: https://www.fcsls.cz/content/dam/slscz/relaunch/download/pravo/informacni-memorandum/informacni-memorandum-zamestnanci.pdf,

pro konzultanty zde: https://www.fcsls.cz/content/dam/slscz/relaunch/download/pravo/informacni-memorandum/informacni-memorandum-pro-konzultanty.pdf.Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy